امین قبادی

Signe2  • کد A-01 - قیطریه - 800 متر - پهنه R122 - بر 20 - نزدیک به پارک (فروش 100% عرصه)
  • کد B-01 - قیطریه - 1000 متر - پهنه R122 - دو کله بر 19 (فروش - مشارکت)
  • کد B-02 - قیطریه - 1000 متر - پهنه R122 - دو کله بر 18 (فروش)
  • کد B-03 - قیطریه - 750 متر - پهنه M113 - بر 60 (فروش - تهاتر)
  • کد A-02 - اقدسیه - 200 متر - پهنه M111 - دو کله بر 10 (فروش)
  • کد B-04 - اندرزگو - 3500 متر - پهنه R122 - دوکله (فروش)
  • کد A-03 - فرمانیه - 2400 متر - پهنه M111 - بر 50 (فروش)